Orienta branches in Napoli

Napoli (NA)

Address:
Via Giovanni Porzio, 4 - Centro Direzionale - 80143 Napoli

Phone:
081 / 6174140

E-mail address:
napoli@orienta.net

Open:
Monday, Tuesday and Thursday 10-13; Wednesday 11-13 / 14-16 and Friday 11-13 / 14-15