Nasze certyfikaty

Orienta działając w oparciu o jakość i politykę etyczną, uzyskała cetyfikaty ISO 9001: 2015 oraz SA8000: 2014.

ISO 9001: 2015 to międzynarodowy model zarządzania korporacyjnego, który poprzez spełenienie szeregu wymagań, ma na celu zapewnienie wysokiego standardu jakości.

Wymagania te realizowane są przez Orientę poprzez wdrażanie polityki opierającej się o:

 • Wspólne instrukcje i zasady
 • Trasparencję
 • Zgodność z prawem 
 • Zaangażowanie
 • Uszanowanie prawa
 • Odpowiedzialność
 • Satysfakcję klienta

Certyfikat jakości do pobrania

Certyfikat SA8000:2014, gdzie SA oznacza Social Accountability, identyfikuje międzynarodowy standard sporządzony przez CEPAA (Council of Economical Priorities Accreditation Agency), który ma na celu potwierdzenie niektórych aspektów zarządzania przedsiębiorstwem związanych z odpowiedzialnością społeczną. Norma prawna pozwala na określenie standardu weryfikowalnego przez jednostki certyfikujące.

Aspekty te odzwierciedlane są w Orienta poprzez:

 • Poszanowanie praw człowieka;
 • Poszanowanie praw pracowników;
 • Ochronę przed wykorzystywaniem nieletnich;
 • Gwarancję bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.

Certyfikat jakości do pobrania

Orienta„ORIENTA POLSKA” Sp. z o.o.
Ul. Łucka 18 lok. 7, 00-845 Warszawa,
Tel. +48 22 620 27 67
NIP 5272753673
REGON 363249741
Rejestr KRAZ 13347
E-mail: info@orientapolska.pl

Orienta Polska jest członkiem:

Camera di Commercio e dell'industria italiana in Polonia


Polskie Forum