Outplacement

Outplacement jest programem, który ma na celu złagodzenie skutków, jakie niosą ze sobą zwolnienia, zarówno dla pracowników, jak i dla całej firmy. Program polega na towarzyszeniu osobie, która straciła pracę, w procesie znalezienia nowego miejsca pracy i obejmuje także opiekę psychologiczną takiej osoby.

Outplacement polega na doradztwie oferowanym, wyłącznie na żądanie firmy, dla pracowników każdego szczebla, którzy zmuszeni są na nowo zaprezentować się z najlepszej strony na rynku pracy, wykorzystując pomoc wyspecjalizowanych ekspertów w dziedzinie wszystkich zagadnień związanych ze szkoleniami, zarządzaniem kariery i reorientacją pracownika w środowisku produkcyjnym.

Orienta„ORIENTA POLSKA” Sp. z o.o.
Ul. Łucka 18 lok. 7, 00-845 Warszawa,
Tel. +48 22 620 27 67
NIP 5272753673
REGON 363249741
Rejestr KRAZ 13347
E-mail: info@orientapolska.pl

Orienta Polska jest członkiem:

Camera di Commercio e dell'industria italiana in Polonia


Polskie Forum