Transport

Poprzez aktywację kanałów wykorzystywanych w celu ułatwienia dopasowania podaży i popytu do wyspecjalizowanej pracy, Orienta Truck jest skuteczną odpowiedzią na potrzeby firm w zakresie poszukiwania wykwalifikowanych pracowników w dziedzinie transportu drogowego.

Korzyści dla pracodawców:

  • Pełne zarządzanie pracownikami tymczasowymi w zakresie administracji personelu (odprowadzanie składek, prowadzenie dokumentów, wypłacanie wynagrodzeń itd.)
  • Szybkość wyszukiwania i selekcji wykwalifikowanego personelu;
  • Rzeczywista elastyczność siły roboczej przekładająca się na niższe koszty działalności.
Orienta„ORIENTA POLSKA” Sp. z o.o.
Ul. Łucka 18 lok. 7, 00-845 Warszawa,
Tel. +48 22 620 27 67
NIP 5272753673
REGON 363249741
Rejestr KRAZ 13347
E-mail: info@orientapolska.pl

Orienta Polska jest członkiem:

Camera di Commercio e dell'industria italiana in Polonia


Polskie Forum