Moda

Oddział Moda oferuje skuteczne rozwiązania dla wszystkich firm operujących w sektorze mody, kosmetyków i towarów luksusowych pragnących posiadać w swych szeregach kompetentny i wybrany z dużą starannością przez fachowców personel.

Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem dopasowanych kanałów, zapewniając klientowi terminowe  i zgodne z jego wymaganiami rozwiązanie.

Podczas selekcji przeprowadzane są szczegółowe wywiady (również w języku obcym), a także zadania w trybie role-play i assessment center.

W procesie identyfikacji profili kandydatów, szczególną uwagę przywiązuje się do analizy środowiska pracy, do którego zostanie wprowadzony kandydat.

Sprzedawca, visual merchandiser, store manager czy area manager to tylko niektóre z profili rekrutowanych przez ekspertów z Orienty.

Orienta„ORIENTA POLSKA” Sp. z o.o.
Ul. Łucka 18 lok. 7, 00-845 Warszawa,
Tel. +48 22 620 27 67
NIP 5272753673
REGON 363249741
Rejestr KRAZ 13347
E-mail: info@orientapolska.pl

Orienta Polska jest członkiem:

Camera di Commercio e dell'industria italiana in Polonia


Polskie Forum