IT

Orienta oferuje indywidualne rozwiązania i udostępnia firmom działającym w sektorze IT wyspecjalizowany personel.

W taki sposób przedsiębiorstwa mogą przeprowadzić ważne projekty, znajdując właściwą równowagę między trwałymi zasobami i częścią elastyczną, bez zwiększania kosztów stałych.

Orienta oferuje usługi o wysokiej jakości, wydajności i elastyczności w branży, w której ewolucja i stała aktualizacja są kluczowymi elementami do pomyślnych wyników.

Niektóre obszary specjalizacji:

  • web development
  • systems analysis
  • mobile app development
  • systems administration
  • web content 
  • DB administration
  • SEO/ SEM
  • business analysis
  • web design
Orienta„ORIENTA POLSKA” Sp. z o.o.
Ul. Łucka 18 lok. 7, 00-845 Warszawa,
Tel. +48 22 620 27 67
NIP 5272753673
REGON 363249741
Rejestr KRAZ 13347
E-mail: info@orientapolska.pl

Orienta Polska jest członkiem:

Camera di Commercio e dell'industria italiana in Polonia


Polskie Forum